Du er din egen eiendomsmegler - eierskifteforsikring
eierskifte forsikring informasjon

Eierskifteforsikring
Eierskifte Forsikring

Hjelp til og informasjon om Eierskifteforsikring
ved kjøp og salg av bolig og eiendom

Hva er eierskifteforsikring, trenger jeg å tegne forsikring som selger?
Kjøper av bolig og eiendom har i utgangspunktet 5 års klagerett på skjulte feil og mangler, og du som selger kan bli holdt til ansvar for dette. Er du usikker på om boligen du skal selge har ukjente feil og/eller mangler så kan det være lurt å tegne en eierskifteforsikring. Eierskifteforsikringen er en ansvarsforsikring som selgeren tegner for å sikre seg selv. Den dekker stort sett det økonomiske ansvaret selgeren har overfor kjøperen etter avhendingsloven eller kjøpsloven
Eierskifteforsikringen er da altså ikke en gjenstandsforsikring som dekker alt som kjøper mener er galt ved boligen, men er selgerens forsikring, og den dekker mer eller mindre av selgers ansvar overfor kjøperen etter avhendingsloven.Hva dekker en eierskifteforsikring?

En eierskifteforsikring dekker selgers ansvar i henhold til Avhendingsloven inntil 5 år fra overtagelsesdato. Noen forsikringer dekker så og si alt mangelsansvar som selgeren kan komme i etter avhendingsloven. Andre kan ha større eller mindre unntak, og dekker dermed ikke alt det ansvar som selgeren kan bli stillt til ansvar for forsikringen dekker boligeiendom (fast eiendom) der salget ikke har skjedd som ledd i selgers næringsvirksomhet. Den dekker normalt også nødvendige omkostninger for avgjørelse av erstatningsspørsmålet. Er boligen i dårligere stand enn det kjøperen har grunn til å regne med etter kjøpsavtalen, foreligger en mangel. Denne mangelen må være til stede på salgstidspunktet. De fleste eierskifteforsikringer setter som vilkår at boligen skal selges "as is" ("som den er"). Dette betyr at forsikringen bare dekker ansvar for  feil og mangler som er ansett som vesentlige. Med dette menes det at i praksis gjelder en eierskifteforsikring mangler som koster minst 3-5 prosent av salgssummen å utbedre. Forsikringen dekker bare mangler som selgeren ikke kunne eller burde vite om før salget.

Lær mer om eierskifeforsikring hos forbrukerrådet
Eiendomsnytt - Bolig nyheter

Eiendomsmegler.com kan vurderes å selges videre
Eiendomsmegler.net/.info/.biz/.eu er også tilgjengelige for salg.

Copyright © 2006 - 15 -Eiendomsmegler.com
E-mail:

Domenenavn